En Catite tenim cura diferent

IMG ActividadesCatit1 Web

En Catite t'oferim diferents tipus de cures per a poder complir amb les necessitats particulars que presenten les persones usuàries i les seves famílies:

- Estada Diürna: ofereix una atenció integral a la persona gran en situació de dependència durant el dia. S'atenen les activitats bàsiques de la vida diària, amb precisió psicosocial i sanitària.

- Estada temporal: suposa la permanència de la persona de manera diürna i nocturna, durant un període de temps determinat. S'ofereix una atenció integral a la persona i representa una eina per al respir familiar o de la persona cuidadora.

- Llarga estada: suposa la permanència prolongada de la persona usuària a la residència. En Catite es treballa per afavorir el desenvolupament personal a nivell físic i psíquic del / la resident.

Per aconseguir que l'atenció que oferim sigui més completa, comptem amb una àmplia cartera d'activitats. Entre elles podem destacar:

- Cinema
- Tallers d'arteterapia: musicoteràpia, maquetería, jardineria, art dramàtic, etc.
- Intervenció assistida amb animals.
- Dinàmiques de destresa i desenvolupament cognitiu.
- Sortides a l'exterior.
- Actuacions musicals en directe.
- Bingo.
- Hidroteràpia.
- Connexió amb les noves tecnologies: desenvolupament d'habilitats amb Xbox 360, i teràpies amb ulleres de realitat virtual.

 IMG Top comocuidamos Catite