ejercicios

 • Activitats de Psicomotricitat

  IMG PsicomotricidadPersonasMayores Catite

  Una de les teràpies estrelles del Centre Catite és l'activitat de psicomotricitat on desenvolupen diverses activitats enfocades a l'enfortiment muscular, a la millora en les relacions socials, autoconfiança i millora en la percepció de si mateixos dins del grup de treball.

 • Actividades de Psicomotricidad

  IMG PsicomotricidadPersonasMayores Catite

  Una de las terapias estrellas del Centro Catite es la actividad de psicomotricidad donde desarrollan diversas actividades enfocadas al fortalecimiento muscular, a la mejora en las relaciones sociales, autoconfianza y mejora en la percepción de sí mismos dentro del grupo de trabajo.

 • El #Verano2018 llega a nuestra casa

  IMG Hidroterpaia Catite Junio2018 TOP 

  Por fin ha llegado el verano a nuestro centro, y evidentemente, algo tenemos que hacer para combatir estas temperaturas altas. ¡Como cada año, podemos empezar a disfrutar de nuestra magnífica piscina!

  Este miércoles por la mañana han comenzado las sesiones de hidroterapia de esta temporada, lo que sin duda tuvo muchísima expectación por parte de nuestras/os usuarias/os, que con ganas se prepararon para darse un buen chapuzón. Desde bien temprano, nuestras técnicas socio-sanitarias trabajaron duro para dejar a las/os residentes listas/os con sus bañadores, chanclas, toalla y crema solar.

 • L'Estiu arriba a casa nostra

  IMG Hidroterpaia Catite Junio2018 TOP 

  Per fi ha arribat l'estiu al nostre centre, i evidentment, alguna cosa hem de fer per combatre aquestes temperatures altes. Com cada any, podem començar a gaudir de la nostra magnífica piscina!!

  Aquest dimecres al matí han començat les sessions de hidroterapia d'aquesta temporada, la qual cosa sens dubte va tenir moltíssima expectació per part de nostres usuaris/es, que amb ganes es van preparar per donar-se un bon capbussó. Des de ben d'hora, les nostres tècniques soci-sanitàries van treballar dur per deixar a les/els residents preparats amb els seus vestits de bany, chanclas, tovallola i crema solar.

 • La importància de l'exercici físic

  IMG Ejercicio MAR 1.1 2018

  En Catite prestem especial atenció a la salut cognitiva i psicosocial de nostres usuàries, però per descomptat no oblidem la importància de reforçar la salut física de les mateixes. Per aquesta raó, tots els dimarts al matí organitzem el nostre particular taller de gimnàstica. 

 • La importancia del ejercicio físico

  IMG Ejercicio MAR 1.1 2018

  En Catite prestamos especial atención a la salud cognitiva y psicosocial de nuestras/os usuarias/os, pero por supuesto no olvidamos la importancia de reforzar la salud física de las/os mismas/os. Por esta razón, todos los martes por la mañana organizamos nuestro particular taller de gimnasia.