Estimulación Cognitiva

 • Quadern d'Estimulació Sensorial
   
  IMG TopCuadernoEstimulacionSensorial min

  L'estudiant en pràctiques, Natalia Martínez Mauri del Grau Mitjà de Personis en Situació de Dependéncia de la Escola Sagrat Cor Sarrià, ha realitzat un Quadern d'Estimulació Sensorial. Gràcies Natalia :)

 • Cuaderno de Estimulación Sensorial
   
  IMG TopCuadernoEstimulacionSensorial min
  La estudiante en prácticas, Natalia Martínez Mauri del Grado Medio de Persones en Situación de #Dependéncia de la Escola Sagrat Cor Sarrià, ha realizado un Cuaderno de #EstimulaciónSensorial. Gracias Natalia :)
 • TORNEIG DE DÒMINO

  IMG EstimulacionCognitivaDominoTOP Catite min

  Avui ha donat començament el torneig de dòmino de la nostra residència, un espai de diversió, desenvolupament d'habilitats socials i relació. Aquest tipus d'activitats es plantegen amb l'objectiu de potenciar la interacció, la comunicació, el treball en equip i la cohesió grupal.

 • Torneo de Dominó

  IMG EstimulacionCognitivaDominoTOP Catite min

  Hoy ha dado comienzo el torneo de dominó de nuestra residencia, un espacio de diversión, desarrollo de habilidades sociales y relación. Este tipo de actividades se plantean con el objetivo de potenciar la interacción, la comunicación, el trabajo en equipo y la cohesión grupal.