Musicoterapia

 • Dinàmiques de Grup, una eina integradora

  IMG PostAbril1

  Les dinàmiques ajuden a cohesionar el grup, ja que ens permet treballar amb diferents perfils alhora.

  Els residents de Catite han acceptat de manera positiva aquesta tècnica de treball ja que gaudeixen de manera col·lectiva i se senten part del grup.

  Existeixen molts tipus de dinàmiques de grup que es poden combinar amb altres teràpies com, per exemple:

 • Dinámicas de Grupo, una herramienta integradora

  IMG PostAbril1

  Las dinámicas ayudan a cohesionar el grupo, ya que nos permite trabajar con diferentes perfiles a la vez. En Catite los residentes han aceptado de manera positiva esta técnica de trabajo ya que disfrutan de manera colectiva y se sienten parte del grupo. Existen muchos tipos de dinámicas de grupo que se pueden combinar con otras terapias como, por ejemplo: