personas mayores

  • La importància de l'exercici físic

    IMG Ejercicio MAR 1.1 2018

    En Catite prestem especial atenció a la salut cognitiva i psicosocial de nostres usuàries, però per descomptat no oblidem la importància de reforçar la salut física de les mateixes. Per aquesta raó, tots els dimarts al matí organitzem el nostre particular taller de gimnàstica. 

  • La importancia del ejercicio físico

    IMG Ejercicio MAR 1.1 2018

    En Catite prestamos especial atención a la salud cognitiva y psicosocial de nuestras/os usuarias/os, pero por supuesto no olvidamos la importancia de reforzar la salud física de las/os mismas/os. Por esta razón, todos los martes por la mañana organizamos nuestro particular taller de gimnasia.